Portsmouth

OpenCalais Metadata: Latitude: 

50.816667

OpenCalais Metadata: Longitude: 

-1.083333