Austria

OpenCalais Metadata: Latitude: 

48.12

OpenCalais Metadata: Longitude: 

16.22