Ireland

OpenCalais Metadata: Latitude: 

52.6463722222

OpenCalais Metadata: Longitude: 

-7.48976333333

William Gifford to Edward Copleston (8/26/1811) - Correspondence Archive