Syria

OpenCalais Metadata: Latitude: 

34.8544688889

OpenCalais Metadata: Longitude: 

37.0261150427